Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 18:28:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 17h40, 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần văn giàu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Long Tâm TP Bà Rịa

Viết một bình luận