Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 02:40:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, sinh viên: 1tr2/2b
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Nữ, GV: 1tr5 (dạy 90phút) || SV năm 4: 1tr2 (dạy 120phút)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: