Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 13:27:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương: 1tr7/3buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T4, 7, CN (rãnh từ 13h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: