Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 07:42:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN (Từ 13h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường gia định
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Phước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: