Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 00:00:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2456 (sắp xếp)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Marie Curie
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: