Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 09:25:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: T246 (5h30 -7h30), T7+CN (từ 8h sáng đến 16h chiều)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, (SV đã ra trường)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: