Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 15:14:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, 1tr5
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( sắp xếp cả ngày), thời gian trao đổi thêm
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: