Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 22:32:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 11h đến 16h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: