Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 19:46:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Đức Trí
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 1 TP Vũng Tàu

Viết một bình luận