Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 15:17:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (chiều 13h30 -15h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: