Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 04:58:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (Sáng 10h30 -12h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn hữu cảnh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: