Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 21:33:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 500.000đ
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,cn (18h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: