Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 00:51:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngô Thời Nhiệm
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Phước Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: