Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 13:24:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 ( 18h-19h30 )
Thông tin: học sinh nữ trường Phạm Phú Thứ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: