Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 06:25:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Đinh Thiện Lý
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: