Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 13:38:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 17h trở đi), chọn lịch xen kẽ ngày chẵn hoặc lẻ
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngô thời nhiệm
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: