Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 15:33:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2.000.000
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối chiều -tối (t7,cn)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, SV: 1tr4 || GV:2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: