Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 19:00:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng sắp xếp(8h30-11h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Ngày 23/10 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Mỹ Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: