Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 15:32:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t4 sau 17h + ngày CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: