Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 09:51:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (18h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: