Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Dạy Bằng Tiếng Anh Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 19:35:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T246 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Dạy Bằng Tiếng Anh Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: