Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 02:05:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 8h đến 19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Dạy Bằng Tiếng Anh Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: