Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 01:53:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối sau 18h, chiều t7, sx ngày CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: