Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 17:07:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, nếu 2tr2/3b
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T5+6 (rãnh từ 12h->tối) và các tối sắp xếp (6h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: