Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 14:13:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T3, 5, 7 (rãnh chiều 2h-> tối)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: