Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 08:27:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh, trường Phan Đăng Lưu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: