Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 03:05:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng, lương 6triệu/20buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (chọn từ 13h đến 17h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: