Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 13:23:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, SV Bách khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: