Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 01:33:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ, đang học trong Nhạc viện, yếu toán
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Cần ôn lại chương trình toán khối cấp 3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: