Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 10:44:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (sau 17h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn hữu thọ Q4
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Thị Trấn Ngãi Giao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: