Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 2 Dạy Bằng Tiếng Anh Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 15:48:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,6 ( 16h- 17h30)
Thông tin: học sinh nữ trường Quốc Tế Nam Sài Gòn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, ưu tiên sắp xếp giáo viên nữ.
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 2 Dạy Bằng Tiếng Anh Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: