Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 3 Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 19:06:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T3,5 sau 5h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 3 Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: