Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 05:32:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lê Văn Tám
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: