Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 02:46:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7,cn(3h-5h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: