Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 4 Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 18:52:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 600.000đ/tháng, giáo viên = 1 triệu
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 2 + 7 từ 16h -> 17h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 4 Thị Trấn Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: