Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 08:20:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 8h-11h)
Thông tin: Trường Hòa Bình, Học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: