Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 10:06:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: