Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Lớp 10 Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 12:16:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, 6 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Lớp 10 Thị Trấn Phước Bửu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: