Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 20:34:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Vistar
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: