Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 02:32:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (chọn 19h-21h)
Thông tin: học sinh nam, lớp 5 lên 6
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: