Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 03:38:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh Nữ, Trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: