Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/01/2021 23:58:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T2-> T6 (sx từ 18h-20h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Long Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: