Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 23:02:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 930.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh sau 18h30
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: