Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 11:39:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Ba Đình
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên giáo viên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: