Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 18:27:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường lương thế vinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 5 TP Vũng Tàu

Viết một bình luận