Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 18:53:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 19h trở đi), ưu tiên 19h.
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn An Ninh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Long Toàn TP Bà Rịa

Viết một bình luận