Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 05:22:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246(18h15-20h15)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, hỗ trợ thêm Văn, Lý
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: