Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 23:40:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T46 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường tân phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: