Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:53:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2357 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: 2 học sinh (lớp 12 + lớp 7)
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: