Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 04:29:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, || GV:2.500.000/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3567 (18h30 hoặc 19h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Kim Đồng
Yêu cầu: Nữ, GV: 2tr5/tháng|| SV:1tr6/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Đá Bạc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: